Prawo handlowe | Bytom

Prawo handlowe to jeden z obszarów prawa, którym zajmujemy się w kancelarii w Bytomiu. Działa ono na styku prawa publicznego i prywatnego, wpływając na relacje między przedsiębiorstwami, a także między przedsiębiorcami a konsumentami, władzami publicznymi lub organizacjami pozarządowymi. Stosowanie się do zasad prawa handlowego pozwala na sprawną realizację celów biznesowych oraz minimalizację ryzyka związanego z niewłaściwym prowadzeniem działalności gospodarczej. Prawo handlowe obejmuje przepisy związane z prawem cywilnym, które znajdują swoje źródło w kodeksie cywilnym oraz kodeksie spółek handlowych, funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz zawieraniem i realizacją umów handlowych. Prawo handlowe reguluje również kwestie związane z konkurencją i własnością intelektualną.

 

Pomoc w zakresie prawa handlowego

Biorąc pod uwagę złożoność oraz szeroki zakres zagadnień objętych prawem handlowym, przedsiębiorcy często korzystają z pomocy kancelarii prawniczych w celu zapewnienia sobie właściwego doradztwa. Współpraca z doświadczonymi prawnikami pozwala na uniknięcie błędów wynikających z niewłaściwej interpretacji przepisów prawa handlowego czy niedostatecznej znajomości bieżących zmian legislacyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, świadczymy usługi w zakresie opracowywania i opiniowania umów, tworzenia, przekształcania i likwidacji podmiotów gospodarczych, a także reprezentacji klientów przed sądami i organami administracyjnymi. Oferujemy również pomoc w sprawach związanych z prawem pracy i ochroną danych osobowych.

 

Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia