Prawo cywilne | Bytom

Oferta naszej kancelarii w Bytomiu obejmuje pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego. Prawo cywilne to szeroki dział, który reguluje relacje między osobami fizycznymi i prawnymi, zarówno w zakresie swobód, jak i obowiązków wynikających z tych relacji. Jako jeden z filarów polskiego systemu prawnego, prawo cywilne obejmuje wiele zagadnień niezbędnych do funkcjonowania społeczeństwa. Naszym zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz stron sporów cywilnych oraz reprezentowanie ich przed sądami i innymi organami państwa. Oferujemy także doradztwo prawne, które ma na celu zapobiegać problemom wynikającym z niewłaściwej interpretacji przepisów czy niedopełnienia obowiązków prawnych przez klientów indywidualnych lub firmy. Zajmujemy się również analizą dokumentacji, opracowywaniem strategii oraz negocjacjami ze stronami sporu.

 

Pomoc w zakresie prawa cywilnego w Bytomiu

Zapraszamy klientów z Bytomia i okolic do zapoznania się z naszą działalnością w obszarze prawa cywilnego. Obejmuje ono m.in. prawo rzeczowe, które dotyczy własności i innych praw majątkowych, jak również prawo zobowiązań, które reguluje relacje między dłużnikami a wierzycielami. Odzyskiwanie należności, umowy handlowe czy spory odszkodowawcze to tylko niektóre z tematów, którymi zajmuje się prawo cywilne. Często łączy się ono również z innymi dziedzinami prawa, jak na przykład prawem karnym lub prawem rodzinnym. W kontekście prawa cywilnego nie można pominąć przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych, prawa spadkowego oraz autorskiego.

 

Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia