Obywatele polscy przebywający za granicą


Naszą ofertę kierujemy także do osób przebywających poza granicami kraju; konsultacje prowadzimy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W ramach pełnomocnictwa prowadzimy ich sprawy urzędowe i sądowe na terenie Polski.

 

Osoba z paszportem


Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia