Prawo gospodarcze | Bytom

Świadczymy pomoc prawną w dziedzinie prawa gospodarczego. Pracownicy naszej kancelarii w Bytomiu służą kompleksowym doradztwem prawnym dla klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub planują jej uruchomienie. Wsparcie obejmuje m.in. konsultacje w kwestii wyboru najlepszej formy prawnej dla przedsiębiorstwa, opracowywanie umów oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności, udzielanie porad prawnych dotyczących bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem firmy oraz reprezentowanie klienta przed sądami i innymi organami administracji publicznej. Nasze usługi oferujemy zarówno przedsiębiorcom indywidualnym, jak i spółkom prawa handlowego, wspólnikom i akcjonariuszom. Profesjonalne doradztwo prawne obejmuje także kwestie związane z prawem pracy, negocjacjami i realizacją umów handlowych.

 

Jakie zagadnienia obejmuje prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze jest obszarem prawa, który reguluje stosunki między przedsiębiorcami na rynku oraz ich relacje z administracją publiczną. Wśród zagadnień objętych tą dziedziną można wyróżnić przepisy dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające przede wszystkim z kodeksu spółek handlowych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czy ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W ramach prawa gospodarczego zajmujemy się także kwestiami związanymi z prawem własności przemysłowej, takimi jak ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów czy praw autorskich. Oprócz tego w naszych kompetencjach leży udzielanie porad związanych z regulacjami antymonopolowymi i działaniami na rzecz ochrony konkurencji.

 

Obsługa prawna firm w Bytomiu

Nasza kancelaria w Bytomiu zaprasza przedsiębiorców do współpracy w zakresie obsługi prawnej. Pomoc adwokata lub radcy prawnego obejmuje różne dziedziny prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przede wszystkim jest to prawo cywilne, w szczególności umowy handlowe, prawo konkurencji oraz ochrona własności intelektualnej. Ponadto obszar ten obejmuje również prawo administracyjne i podatkowe, prawo pracy oraz prawo karne gospodarcze. W ramach obsługi prawnej firm udzielamy porad prawnych, tworzymy i opiniujemy umowy oraz sporządzamy pisma procesowe. Oferujemy wsparcie w przypadku ewentualnych sporów sądowych czy arbitrażowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto pomagamy w uniknięciu ewentualnych problemów prawnych i wprowadzamy rozwiązania mające na celu optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Korzyści dla firm ze stałej obsługi prawnej

Stała współpraca z adwokatem pozwala na bieżącą obsługę prawną, oznaczającą szybkie rozwiązywanie napotykanych problemów oraz możliwość wykorzystywania fachowej wiedzy w codziennym funkcjonowaniu firmy. Adwokat pomaga też w uniknięciu potencjalnych błędów, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych czy finansowych. Obsługa prawna pozwala na uzyskanie pełnej ochrony prawnej przedsiębiorstwa oraz jego interesów. Dzięki wiedzy adwokata firma może podejmować odpowiednie działania oraz dostosowywać się do nowych regulacji, zyskując konkurencyjną przewagę na rynku. Prawnik, który zna specyfikę branży oraz cele biznesowe przedsiębiorstwa, jest w stanie lepiej dopasować swoje usługi do potrzeb klienta. Długotrwała współpraca to inwestycja w rozwój firmy, która przyczynia się do jej stabilności i bezpieczeństwa.

 

Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia