Rejstracja firmy w USA


statua wolności

 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to największa gospodarka na świecie pod względem PKB. Wielu przedsiębiorców z całego świata, w tym z Polski, rozważa rozpoczęcie w tym kraju działalności. We współpracy z amerykańskimi kancelariami adwokackimi pomagamy w procesie rejestracji i rozpoczęciu ekspansji na rynek amerykański.

Posiadanie oddziału w USA przez polskie przedsiębiorstwo powoduje, że przedsiębiorca zyskuje na rynku amerykańskim zaufanie. Większość amerykańskich firm preferuje współpracę z partnerami, którzy mają infrastrukturę biznesową na terenie Stanów Zjednoczonych, lokalne biuro i amerykański numer telefonu.

Kolejno wskazać należy, że europejska firma posiadająca oddział w USA, może wystąpić o amerykański numer podatkowy EIN, który będzie potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku amerykańskim. Tenże numer podatkowy diametralnie usprawnia proces fakturowania dla amerykańskich kontrahentów, co również przyczynia się do korzystniejszych relacji biznesowych z zagranicznymi przedsiębiorcami.

Jednym z etapów założenia firmy w USA będzie rejestracja w Rejestrze Sekretarza Stanu. Rejestr ten stanowi odpowiednik polskiego KRS. Warto wiedzieć, że każdy stan zachowuje autonomię stanowienia prawa lokalnego, również w sferze biznesu i tak np. stan Wyoming gwarantuje anonimowość i poufność. Dane przedsiębiorcy są niedostępne dla federalnego fiskusa i nie są przekazywane zagranicznym urzędom skarbowym.

Kolejnym plusem założenia oddziału spółki w Stanach Zjednoczonych jest możliwość założenia w USA rachunku bankowego, który umożliwi amerykańskim kontrahentom sprawne dokonywanie płatności przelewem lub przy użyciu weksli. Konsekwencją i dodatkowym atutem założenia konta bankowego w USA jest ułatwienie płatności dla partnerów amerykańskich, którzy będą mogli dokonywać płatności elektronicznych pomiędzy dwoma amerykańskimi bankami.

Nadto pamiętać należy, że założenie oddziału spółki w USA pozwoli polskiemu podmiotowi gospodarczemu uzyskać amerykańskie ubezpieczenia, które będą wymagane czy to przez prawo, czy też będzie jednym z wymogów zawartych w umowie z kontrahentem w USA. Podkreślenia wymaga, iż większość amerykańskich kontrahentów nie honoruje polskich polis ubezpieczeniowych, a amerykańskie firmy ubezpieczeniowe z reguły nie wystawiają polis przedsiębiorcy, który nie prowadzi działalności w Stanach Zjednoczonych.

Polski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na rynku amerykańskim buduje własną historię kredytową w USA i zdecydowanie zwiększa szanse na uzyskanie finansowania w USA.

Dodatkowo wspomnieć należy, że posiadanie oddziału spółki w USA znacznie ułatwia sprzedaż polskich produktów na sąsiednich rynkach, ponieważ podmiot z USA jest tam traktowany jako partner wiarygodny. Istotne jest przy tym, iż bardzo często normy produktu, ubezpieczenia czy zezwolenia uzyskane w USA honorowane są w Kanadzie i Meksyku.

W przypadku zainteresowania profesjonalnym założeniem oddziału firmy w USA, zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią; we współpracy z amerykańskimi adwokatami sprawnie przeprowadzimy procesrejestracji spółki lub jej oddziału oraz zwrócimy uwagę na tak istotne kwestie, jak:

1. Wybór stanu do założenia działalności gospodarczej w USA,
2. Najważniejsze aspekty podatkowe prowadzenia działalności w tym stanie,
3. Ubezpieczenia związane z prowadzeniem firmy na rynku amerykańskim.

 

 

Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia